Trusted Information Partners, betrouwbaar digitaal zakendoen in de toekomst

Donderdag 9 november 2023

Trusted Information Partners, betrouwbaar digitaal zakendoen in de toekomst
Trusted Information Partners, betrouwbaar digitaal zakendoen in de toekomst

In een digitale wereld zijn betrouwbare digitale processen cruciaal. Transacties vinden in toenemende mate digitaal plaats. Als de financiële of juridische gevolgen van de transactie groot zijn, dan is betrouwbaarheid zelfs een must. Een gebrek aan vertrouwen in digitale processen vormt een rem bij digitalisering. PKIsigning is geruime tijd als partner aangehaakt bij Trusted Information Partners (TIP) en maakt zich samen met dit platform sterk voor een betrouwbare digitale toekomst.

Wat is TIP?

Trusted Information Partners (TIP) is een initiatief van verschillende markt- en publieke partijen. En werkt aan een toekomst waarin burgers, ondernemers en overheid op eenvoudige en betrouwbare wijze digitaal zaken kunnen doen. TIP staat als onafhankelijk samenwerkingsplatform in contact met andere organisaties en platforms. Deze partners ontwikkelen en implementeren bijvoorbeeld software standaarden of geven praktische ondersteuning en voorlichting.

Veilig digitaal werken

Het samenwerkingsverband richt zich op verbetering van veiligheid en betrouwbaarheid bij digitale processen. Denk bijvoorbeeld aan transacties waarbij je zekerheid wilt krijgen over de afzender en de ontvanger. Of de herkomst van een digitale handtekening. Het TIP hanteert een aantal uitgangspunten die bijdragen aan veilig digitaal werken:

  • Hoog betrouwbaarheidsniveau: elke transactie moet voldoen aan het hoogste betrouwbaarheidsniveau en veiligheidsniveau. De keten is net zo sterk als de zwakste schakel
  • Open: er wordt gewerkt aan/met open standaarden waarin iedereen kan participeren. Partijen kunnen binnen gestelde kaders zelf functionaliteiten ontwikkelen.
  • Domeinoverstijgend: afspraken en toepassingen zijn domeinoverstijgend te gebruiken, om minder drempels te creëren voor burgers en organisaties.

Om de uitgangspunten te realiseren wordt samengewerkt met diensten van vertrouwensdienstverleners (QTSP), zoals vastgelegd is in de eIDAS-verordening. Zo wordt gezamenlijk aan betrouwbare oplossingen gewerkt.

PKIsigning kennispartner

Als partner van TIP, richten wij ons op de vooruitgang van digitale handtekeningen. We helpen mee met de praktische vertaling van bijvoorbeeld de (vernieuwde) Europese eIDAS-verordening, naar betrouwbare toepassingen in Nederland. Zo werken we in een van de commissies bijvoorbeeld de basisarchitectuur uit voor gekwalificeerde ketens, vanuit de aankomende eIDAS-update. Dat gaat onder andere over veilig verzenden en digitaal ondertekenen.

Dit betekent dat we als bedrijf niet alleen bezig zijn met voldoen aan de huidige wettelijke eisen, maar ook meedenken als het gaat om bijvoorbeeld de toekomst van digitale authenticatie.

Meer over TIP lees je hier: Trusted Information Partners – Zekerheid dankzij vertrouwde datadeling

Kennismaken met PKIsigning?