Van adviesorganisatie tot Tech-innovator (2)

Portret van PKIsigning-founder en CEO Dirk Kreijkes

Donderdag 25 januari 2024

Van adviesorganisatie tot Tech-innovator. PKIsigning-founder en CEO Dirk Kreijkes
Van adviesorganisatie tot Tech-innovator. PKIsigning-founder en CEO Dirk Kreijkes

Achter elk succesvol bedrijf staat een visionair. Voor PKIsigning is dit Dirk Kreijkes, die met passie en expertise het bedrijf heeft gevormd tot wat het vandaag is. In een persoonlijk interview deelt Dirk zijn ervaringen en inzichten als oprichter en CEO.  Hoe geeft hij invulling aan zijn rol? Hoe startte en ontwikkelde zijn bedrijf? En hoe zorgt hij dat PKIsigning onderscheidend blijft in een competitieve markt?

Lees ook deel 1

Als je kijkt naar de fase waar jullie inzitten als tech-startup, hoe zorg je ervoor dat je aan de top blijft?

“We zijn begonnen met de accountancymarkt. Deze sector wil betrouwbaarheid goed geregeld hebben. Aangezien wij veel kennis van de Europese wet- en regelgeving hebben sluit dit goed aan. Wij hebben onszelf wel eens vaker getypeerd als een kennispartner met toevallig een product. Hoe meer regels er zijn hoe leuker het is om dit op een simpele manier om te zetten in ons product. We vragen daarbij -en dat klinkt misschien gek- niet altijd naar de wensen van de klant. De beleving van de klant van onze klant staat voor ons centraler. Die krijgt namelijk vanuit onze klant het ondertekenverzoek. Dat zorgt ervoor, dat we nog kritischer nadenken over versimpeling, met behoud van zekerheden rond compliance.”

“Onze visie om aan de top te kunnen blijven acteren, stoelt dan ook op een aantal waarden. Onze kennis moet up-to-date zijn. Onze organisatie staat voor elkaar klaar.  Binnen ons product willen we blijvend innoveren op nieuwe wet- en regelgeving en uiteraard dient alles tegen de lat van veiligheid ontwikkeld te worden.”

Hoe ga je om met de veranderende technologie en wet-en regelgeving?

“We hebben ons niet alleen ontwikkeld als SaaS-bedrijf, maar ook als kennispartij. Dat zorgt er per definitie voor dat we hier veel mee bezig zijn. Het is top of mind en dat zie je terug in onze software. Dit betekent bijvoorbeeld ook, dat we met een nieuwe Wallet-App (EUDI), (ontwikkeling die eraan komt vanuit de herziene Europese verordening: eIDAS2, red) de eerste ondertekeningen ook al gedaan hebben. Onze infrastructuur is al volledig op aangepast op de komende aanpassing van Europese wet- en regelgeving.

Maar, wat drijft jou als ondernemer eigenlijk hierin?

“Het is leuk om met een groep mensen een gezamenlijk doel te hebben om aan te werken. Het is toevallig een product geworden waar we veel kennis van hadden, in combinatie met een vraag in de markt. We zeggen intern weleens; al zouden we rookworsten verkopen, zolang we dat met een goede teamdynamiek en gedrevenheid doen, is het leuk. Samen aan een doel werken, geeft voor mij saamhorigheid, loyaliteit. Dat is mooi om te zien. Ik ben daarnaast ook trots dat we zonder vreemd vermogen een miljoenenbedrijf aan het opbouwen zijn. ”

Als we vooruitkjken, welke grote veranderingen voorzie je in 2024?

“De grootste verandering is er één die moeilijk uit te leggen is, maar op het vlak van wet- en regelgeving ligt. Het gaat dan om de herziening van de Europese verordening (eIDAS2) en de Wallet-App. Centraal zal komen te staan: wanneer authentiseer je je als privépersoon, op welke manier en met welke vorm van wilsovereenstemming geef je bepaalde gegevens af aan derden. Veel mensen zullen de Corona Check-App nog kennen. Dat is nou net hoe het niet moet. De kern is zelfbeschikking. Ook de overheid zal aan de slag moeten n.a.v. de Europese wet- en regelgeving en -in breed perspectief- moeten nadenken over hoe ze omgaat met gegevens van burgers. Dit gaat nog veel stof doen opwaaien. Daarbij speelt dat veel overheidsorganisaties werken met DigiD die, zoals het er nu naar uitziet, niet voldoet aan het hoogste Europese betrouwbaarheidsniveau. Dat zal ook de nodige uitdagingen geven.”

Wat zegt dit over je persoonlijke ambitie?

“Ja, dit drijft mij ook persoonlijk en met ons product. Om er samen met anderen voor te zorgen, dat we de digitale identiteit van de Nederlandse burger beschermen. Om te voorkomen dat we ingewikkelde parlementaire enquêtes krijgen en het ontbreken van ‘actieve herinneringen’.”

“Mijn persoonlijke ambitie is daarnaast ook om samen met het team voort te bouwen aan deze mooie reis, zodat iedereen in de toekomst met een glimlach op zijn gezicht kan terugkijken op de impact die we hebben gehad. In de markt en op de mensen en het team waarin we deze reis doormaakten.”

Kennismaken met PKIsigning?