Van adviesorganisatie tot Tech-innovator (1)

Portret van PKIsigning-founder en CEO Dirk Kreijkes

Donderdag 18 januari 2024

Van adviesorganisatie tot Tech-innovator. PKIsigning-founder en CEO Dirk Kreijkes
Van adviesorganisatie tot Tech-innovator. PKIsigning-founder en CEO Dirk Kreijkes

Achter elk succesvol bedrijf staat een visionair. Voor PKIsigning is dit Dirk Kreijkes, die met passie en expertise het bedrijf heeft gevormd tot wat het vandaag is. In een persoonlijk interview deelt Dirk zijn ervaringen en inzichten als oprichter en CEO.  Hoe geeft hij invulling aan zijn rol? Hoe startte en ontwikkelde zijn bedrijf? En hoe zorgt hij dat PKIsigning onderscheidend blijft in een competitieve markt?

Om te starten, wat doe je momenteel bij PKIsigning

“Ik ben op de achtergrond de aansturende persoon. Hierbij gaat het om het aansturen van de organisatie, het zorgdragen voor het uitvoeren van strategische belangen, teamontwikkeling, en het voeren van strategische gesprekken met derden.”

Als we terugkijken, hoe en vooral waarom is PKIsigning gestart?

“PKIsigning is een jaar of vijf geleden gestart vanwege de verplichting in Nederland om ‘middelgrote’ jaarrekeningen digitaal te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Vanuit een landelijk overleg kwam de vraag over het vormgeven van ondertekenbeleid rondom financiële rapportages, ook wel bekend als Standard Business Reporting (SBR). Er was toen nog geen werkend scenario, dat hebben we dus kunnen opzetten en invullen. Daarmee konden accountantsverklaringen in Nederland elektronisch worden ondertekend. Dat was voor ons het begin van de reis.”

“Het gevolg was dat wij, aanvankelijk als adviesorganisatie (DOCCO, red.), een stuk technische tooling in bezit hadden. De adviesorganisatie was echter niet het geschikte bedrijf om dit verder te laten groeien. We zijn een nieuw bedrijf gestart met een apart team om de software door te ontwikkelen. Dat paste beter en deed meer recht aan de klantvraag.”

Jullie bouwden dus aanvankelijk software voor het ondertekenen van data. Daarna gingen jullie breder de markt op met generieke PDF-ondertekening. Waarom eigenlijk?

“De grotere accountancyorganisaties die ons product gebruikten voor het ondertekenen van XBRL-documenten, wilden dit ook graag doen met PDF-documenten. Het gevolg was dat we PDF-ondertekening erbij zijn gaan ontwikkelen om in deze behoefte te voorzien. Daarbij kwam ook de wens om dit te doen binnen een eigen dashboard, waardoor het product met een eigen interface kwam. Je ziet dat nog steeds terug in ons product. Je kunt PKIsigning dan ook op twee manieren gebruiken. Onder de motorkap binnen andere software of als een eigen product, zowel voor PDF- als voor XBRL-documenten.”

De markt van PDF-ondertekening is toch zeer competitief, hoe maak je daarin het verschil?

“We maken het verschil met het ontwikkelen van unieke integraties en natuurlijk met het hoge betrouwbaarheidsniveau. Als je kijkt naar andere oplossingen, dan komen deze voort uit het eenvoudig ondertekenen van PDF’s met een lager betrouwbaarheidsniveau. Wij kwamen uit de hoek van data-ondertekening op een hoog betrouwbaarheidsniveau. Wij waren dan ook een van de eersten die dit ook aanboden voor PDF-documenten op hoog niveau.”

Hoe kijk je terug op het eerste deel van de reis?

“Als je terugkijkt, zie je dat we een aantal dingen echt moesten leren. We hebben een SaaS-product (online software, red.), maar hadden beperkte kennis over hoe we een SaaS-product op de markt konden zetten. Het heeft ons een paar jaar gekost om hier een goede structuur voor neer te zetten. Ook de juridische onderlaag hebben we de nodige zorg en aandacht gegeven. Dat maakte dat wij al in een vroeg stadium hoge standaarden hebben neergezet. Vanaf jaar één waren we ook ISO27001 gecertificeerd voor de hele scope van onze dienstverlening. De fundamenten zijn heel goed, dat zorgt dat we kwaliteit kunnen bieden.”

→ Lees volgende week het vervolg over de huidige fase, voortdurende innovatie, verwachtingen van nieuwe wet -en regelgeving en Dirk’s persoonlijke drijfveren.

Kennismaken met PKIsigning?