Privacy policy

In deze verklaring laten we je weten welke (persoons)gegevens we gebruiken en hoe we dat doen. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met je gegevens om te gaan en zorgen ervoor dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Om dit waar je maken gebruiken we je gegevens alleen voor de doelen waarvoor we dat hebben afgesproken, delen we dit niet onaangekondigd met derden en regelen we passende beveiliging.

Als je vragen hebt over onze privacy policy dan horen we dat graag!

Ons bedrijf en contactgegevens:

SBRS B.V.
Landjuweel 3
3905 PE Veenendaal
0318-830376
privacy@pkisigning.nl

De policy is van toepassing op www.pkisigning.nl en www.pkisigning.io

Persoonsgegevens die wij verwerken

SBRS B.V. verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:

  • Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres.
  • IP-adres, internetbrowser en apparaat type.
  • Overige persoonsgegevens die je ons actief verstrekt bijvoorbeeld via het aanmeldportaal (gebruikersnaam en wachtwoord, certificate thumbprint), in correspondentie en telefonisch contact.

Waarom we gegevens nodig hebben

SBRS B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigen voor bijeenkomsten.
  • Je te kunnen benaderen indien je hierom hebt gevraagd en/of dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
  • Het gebruik van het aanmeldportaal en voor het gebruik van de feitelijke dienst.
  • Het administratief afhandelen van abonnementen en betaling.
  • Om jouw gedrag op onze website te analyseren om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren

SBRS B.V. zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of (in geval van gebruik van de dienst) voor de duur van de overeenkomst.

Delen met anderen

SBRS B.V. geeft jouw gegevens niet aan derden door en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SBRS B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

SBRS B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies indien nodig voor de software en voor website bezoek. We maken geen gebruik van Google Analytics, maar een privacyvriendelijk alternatief die geen cookies plaatst en geen persoonsgegevens verwerkt. Cookies die meekomen met geïntegreerde Youtube-video’s hebben we zo ingesteld dat deze pas actief worden nadat je er zelf voor kiest om een Youtube-video te starten.

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Hiermee evalueren we het gebruikersgedrag op onze website. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com.

We maken daarnaast gebruik van de leadbot van Futy. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website en biedt een chatfunctionaliteit aan om je naar de juiste informatie te leiden of een gesprek op te starten. Hiermee kunnen we je sneller van dienst zijn. Meer informatie is beschikbaar op www.futy.io.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

SBRS B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@pkisigning.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. SBRS B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. SBRS B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

SBRS B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo denken we goed na over toegangsbeveiliging, passen we versleuteling toe en werken we met ISO-genormeerde datacenterdienstverleners. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, bijvoorbeeld via privacy@pkisigning.nl.

Wijzigingen

SBRS B.V. houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.