Het was in 2021 stil vanuit PKIsigning en dat had een reden. Vanaf de start van PKIsigning is er een duidelijke doelstelling: ‘ondertekenen op hoog niveau’. In 2018 zijn we begonnen met de wettelijke verplichting binnen accountancy; het ondertekenen van een XBRL met een gekwalificeerd middel voor linking & signing. Al heel snel werd het mogelijk om naast XBRL-berichten ook PDF-documenten te ondertekenen. De klanten waren blij met de mogelijkheden en vroegen om een platform. Deze kwam er dan ook en hoe. In korte tijd werden er veel kantoren als klant verwelkomd.

Door de groei van klanten kwamen ook de diverse vragen die daarbij horen. Hoe begeleiden we deze klanten, maar ook: hoe zorgen we voor een effectieve en professionele oplossing, waar iedereen blij van wordt. In alles was het uitgangspunt, dat het platform voor alle soorten klanten beschikbaar moest zijn zonder uitzonderingen en maatwerk. Alle ontwikkelingen gaan dan ook langs de meetlat of het generiek en configureerbaar is en of het volgens de hedendaagse maatstaven van security en privacy past. Daarnaast: wordt de klant er blij van?

Mooie voorbeelden zijn:

 • Gekwalificeerd signen met een authenticatie-app op de telefoon
 • Configureerbare whitelabel mogelijkheden
 • Documenten gebruiken vanuit eigen cloudstorage
 • Eigen organisatiecertificaten kunnen gebruiken

Specifiek binnen de accountancy:

 • Alle fiscale stromen in XBRL renderen en na akkoord naar de belastingdienst
 • Deponering van de jaarrekening renderen en na akkoord naar de KvK
 • Rapportages voor de banken renderen en ondertekenen
 • Rapportages DNB ondertekenen

Gebruikers van PKIsigning zullen dit herkennen als bestaande functionaliteit en weten ook dat dit al in 2020 is ontwikkeld. Is er helemaal niets toegevoegd in 2021 zul je je dan afvragen? Hier en daar zijn er wat functionaliteiten toegevoegd en verbeterd. De belangrijkste toevoegingen zijn:

 • De koppelingen rondom AFAS met daarbij ook de fiscale stromen.
 • We zagen dat een SMS soms niet aankwam bij de gebruiker en deze daardoor niet kon ondertekenen. Aangezien de verificatie ook via Whatsapp kan lopen, hebben we dit als extra variant naast SMS gebouwd. Leuke bijkomstigheid is, dat de end-to-end encryptie het nog veiliger maakt
 • Last -but not least- is binnen het platform de aanlevering naar SBR Nexus gebouwd

Al deze toevoegingen zijn mooi, maar dat heeft niet de tijd gekost die we dit jaar wel hebben genomen. Waar de tijd wel is in gaan zitten, is in het compleet opnieuw schrijven van de broncode van PKIsigning.

Veelgevraagde functionaliteiten zitten op het snijvlak van koppelbaarheid en integratie. Hierin is er een afhankelijkheid van de (veelal politieke) ontwikkelagenda van de partij waarmee gekoppeld dient te worden. Tel hierbij op, dat het ene kantoor het net weer anders ingekleurd wil hebben dan het andere en je ziet dat er enorm veel mogelijkheden ontstaan. Voor een organisatie als PKIsigning is de diversiteit van die vragen moeilijk te realiseren in één standaardproduct. Daarnaast spelen nieuwe ontwikkelingen in de markt een enorme rol. Denk hierbij aan online verificatie op hoog niveau, gekwalificeerd ondertekenen door eenmalige verstrekking van een certificaat, maar ook aan de wens van de EU om alle burgers een EU-wallet te gaan geven en ga zo maar door.

Alle ontwikkelingen maar ook wensen verenigen zich in het herschreven platform. De volledige code is geoptimaliseerd en ons koppelvlak is sterk uitgebreid en gestandaardiseerd. Meest voor de hand liggende voorbeeld is de connector voor Microsoft Power Automate. Iedereen kan nu eenvoudig zijn eigen koppelingen en apps ontwikkelen om PKIsigning te kunnen gebruiken, zonder enige kennis van programmeren.

Verder is nu al rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen binnen de diverse markten waar we bezig zijn. We gaan dan ook in de komende maanden diverse voorbeelden maken waarin de kracht van low code zichtbaar wordt.

We hebben afgelopen jaar dus niet stilgestaan en hard gewerkt aan de toekomst van PKIsigning. Met het sterke fundament, dat we nu hebben in de vorm van ons her-ontwikkelde platform, gaan we vanaf nu ons bezighouden om functies te ontwikkelen die in het verleden onmogelijk bleken, maar nu gerealiseerd kunnen worden. Daarover informeren we je in 2022 graag verder.

Dirk Kreijkes