Eind maart hebben wij het ISO 27001-certificaat voor informatiebeveiliging behaald. Met het auditen en certificeren willen wij het belang, dat wij hechten aan beveiliging en betrouwbaarheid aantoonbaar maken voor bestaande en potentiële klanten. ISO 27001 is een internationale norm rondom (het beheer van) informatiebeveiliging.

Wij richten ons op het ontwikkelen en leveren van software voor digitaal (elektronisch) ondertekenen en veilig afleveren van documenten en data. Hierbij worden meerdere eIDAS betrouwbaarheidsniveaus ondersteund en onderscheiden wij ons door aanvullende waarborgen en aspecten als remote qualified signing.

We hebben het afgelopen jaar een managementsysteem voor informatiebeveiliging ingevoerd, dat zorgt voor voortdurende risicobewaking en de implementatie van de maatregelen. Het behalen van het ISO 27001-certificaat geeft aan, dat wij dit aantoonbaar op de juiste wijze hebben gedaan en passende maatregelen hebben geïmplementeerd in de gehele organisatie.

Dit ondersteunt ons in onze dienstverlening: het leveren van een ondertekendienst met een hoog vertrouwensniveau: ‘zekerheid als uitgangspunt’.

Het conformeren aan de ISO 27001-norm is een steeds vaker gevraagde waarborg in de keten van (online) software. Informatiebeveiliging staat immers in de schijnwerpers. Wij zijn ons hiervan goed bewust en uit audits komt naar voren, dat ons team hier voortdurend in wordt meegenomen. PKIsigning heeft een open cultuur waar continu verbeteringen op het gebied van informatiebeveiliging worden aangedragen én doorgevoerd.

De certificering onder accreditatie is uitgevoerd door Brand Compliance.