We hebben de afgelopen tijd weer hard gewerkt aan zichtbare maar ook onzichtbare verbeteringen in het PKIsigning platform. We komen met een nieuwe release met daarin nieuwe functionaliteit, verbeteringen en bugs die zijn opgelost

In het weekend van 2 en 3 april kan het platform daarom beperkt beschikbaar zijn.

De volgende nieuwe functionaliteit is toegevoegd:

PDF en SBR Jaarrekening in dossier combineren (Jaarstukken) 

 • Bij het dossiertype ‘Jaarstukken’ is de laatste ondertekenaar ook diegene die accordeert voor Digipoort. Hiermee is het mogelijk om in één dossier om bijvoorbeeld de notulen AvA te combineren met het te deponeren publicatiestuk.

 Uitbreiding AFAS Fiscaal functionaliteit 

 • De integratie met AFAS Fiscaal is uitgebreid met een workflow waarbij de PDF bijlage (fiscaal rapport) ook ondertekend kan worden.
 • Als er iets fout gaat in het proces, dan wordt het foutbericht in de workflow met AFAS geplaatst. AFAS kan deze foutmelding ophalen en vervolgens tonen in AFAS Fiscaal.

De volgende zaken zijn verbeterd:

Authenticatiepagina voor externe ondertekenaars is verbeterd

 • De pagina waar externe gebruikers zich authentiseren via WhatsApp of SMS is qua structuur en styling aangepast op basis van ontvangen feedback. Hierbij is ook rekening gehouden met gebruikers die werken met een mobiel device.

Ondersteuning van meerdere type verklaringen bij SBR Nexus.

 • Aanlevering van verklaringen via SBR Nexus was alleen mogelijk met samenstellingsverklaring. Dit is uitgebreid met meerdere type verklaringen.

Ondertekenmethode zichtbaar in lijst gebruikers

 • Een organisatie admin kan een lijst met gebruikers downloaden. Hierin is de ingestelde ondertekenmethode van gebruikers toegevoegd.

Whitelabel klanten kunnen de link naar de PKIsigning kennisbank aan-/uitzetten

 • Het was voor whitelabel klanten niet mogelijk om vanuit het platform direct te navigeren naar de PKIsigning kennisbank. Deze is nu weer aan te zetten, zodat gebruiker via het menu direct naar de PKIsigning kennisbank kan gaan.

De volgende bugs zijn opgelost:

 • Geen dossier kunnen downloaden als audittrail aan staat. Deze kan nu weer worden aangezet.
 • Geen notitie kunnen toevoegen bij wijzigen volgorde in dossier (deze werd automatisch gewijzigd).
 • Na ondertekening werd de pagina niet automatisch ververst.
 • De dossierstatus werd niet altijd goed getoond in een werkgroep.
 • Bij upload SBR jaarrekening en SBR verklaring werd in sommige gevallen het dossiertype niet SBR Assurance (afhankelijk van volgorde upload).
 • Issue met verwijderen van ontvangers is opgelost.
 • Voor nieuwe klanten kwam de weergave van instelling adresboek niet overeen met de werking.
 • SharePoint integratie werkte niet meer naar behoren.

  AFAS Widget 

 • Het notitieveld is vergroot tot 500 karakters i.p.v. 100.
 • Het ondertekende document wordt door AFAS opgehaald na ondertekening en niet pas als dossier is gedownload in het geval er ontvangers zijn in een dossier.
 • Scrollen binnen de widget is verbeterd.
 • Het is nu visueel zichtbaar, wanneer een dossier is ingestuurd.
 • Pop up voor inloggen opent niet meer vanzelf. De sessie wordt beter bewaard

NB: De URL’s naar de widget zijn aangepast. Hier vindt op dit moment nog een redirect voor plaats. In de komende tijd zullen deze in overleg nog omgezet moeten worden.

De komende tijd 

In de komende periode werken we in ieder geval aan de volgende zaken:

 • Bewijslast document welke in het dossier wordt opgenomen. Hierin is te zien wie wat heeft gedaan op welk moment.
 • Uitbreiding AFAS Fiscaal integratie met meerdere ondertekenaars en ondertekende dossier in AFAS kunnen plaatsen.
 • Uitbreiding van de AFAS integraties met o.a. Engelstalig en de widget uitbreiden met meerdere meerdere documenten waaronder ook SBR.

 Voor meer informatie kun je onze kennisbank raadplegen.